Novo! GPS Praćenje vozila

Ukoliko prevozite posebno osetljiv ili teret velike vrednosti, MD Falcon Cars vam
omogućava da u svakom trenutku imate uvid u lokaciju, brzinu kretanja, eventualna
temperaturna odstupanja u vozilu, kao i da u realnom vremenu pratite lokacije
zaustavljanja, vremena polaska i dolaska, trajanje vožnje i stajanja, potrošnju goriva… Sa nama će vaša isporuka na željeno odredište stići sigurno i pouzdano.

MD Falcon Group ® 2020